הסוס ופעמון הצדק / שלמה אבס

ציורים: גיל-לי אלון קוריאל

Photo by Vincent Tan on Pexels.com

הסיפור ממחיש באופן מתוחכם ומעניין נאמנות מהי. למרות שהערך, ככל ערך, מופשט מאוד, מצליח הסיפור להמחיש מהותו באמצעות עלילה רבת תהפוכות, הנפרשת על פני שנים. היפוכי תפקידים בין הדמויות מוכיחים חשיבותה של הדדיות כמו גם נאמנות. המרכיב המפתיע במיוחד בסיפור הוא שהקשר המהותי הנבחן איננו בין בני אדם כי אם בין אדם לחיה שבשירותו. באמצעות בחירה זו מעניק הסיפור מסר נוסף בדבר התלות ההדדית בין בני אדם לבין בעלי החיים, הקשורים בקשר בל יינתק. העולם בסיפור משקף סדר חברתי לפיו מוענקת לשוגה אפשרות לתקן, וגם מבחינה זו הוא מתאים לילדים ונוסך תחושת בטחון.  

הסוס ופעמון הצדק

%d בלוגרים אהבו את זה: